Image

Vastuullisuus


Kaikessa toiminnassamme pohjaamme arvoihimme, jotka ovat rehellisyys, innokkuus, kunnianhimo ja tiimityö. Arvot ohjaavat myös vastuullisuustyötämme. Tunnistamme, että toimialallamme on suuren ilmastovaikutuksen vuoksi paljon tehtävänä ja olemme käärineet hihat kestävän tulevaisuuden puolesta. Haluamme toimillamme edistää ihmisten mahdollisuutta kestävään autoiluun.

Sitoudumme vastuullisena työnantajana edistämään syrjimätöntä ja tasa-arvoista työelämää. Työntekijät osallistetaan kehitystyöhön, jolla edistetään työpaikkamme monimuotoisuutta, yhdenvertaisuutta ja hyvinvointia. Ihmisiä kannustetaan aktiivisesti kehittämään osaamistaan ja toimenkuvaansa samalla tukien yksilöiden urakehitystä organisaatiomme sisällä.

Vuosien saatossa olemme tehneet paljon vastuullisen pysäköinnin ja yritystoiminnan eteen. Vuoden 2023 aikana tulemme kirkastamaan yrityksemme vastuullisuustavoitteet sekä laatimaan tiekartan vastuullistyömme ohjaamiseksi kohti hiilineutraalia toimintaa vuonna 2030.

Ympäristövastuumme kohteissa, joihin voimme itse vaikuttaa

Omissa hankintapäätöksissä toteutamme energiaa säästäviä ja kestävää kehitystä tukevia ratkaisuja. Tässä poimintoja omien hankintapäätöstemme mukaisista ratkaisuista:

  • Uusiutuvan energian käyttö: Pysäköintikohteisamme käytämme Helenin sähköä, joka on tuotettu päästöttömällä tuulivoimalla.
  • Päästötön kiertolämpö: Pysäköintihallit lämpiävät Helenin päästöttömällä kiertolämmöllä. Helenin kiertolämpö on tuotettu 100-prosenttisesti hukkalämmöstä.
  • Vedenkulutus: Pysäköintihalleissa vettä kuluu säännöllisissä puhdistustöissä ja autopesuloissa. Pyrimme minimoimaan ja ehkäisemään turhan veden kulutuksen. Tässä meitä auttaa Smartvattenin etäseurantajärjestelmä, jolla seuraamme vedenkulutusta. Lisäksi järjestelmä auttaa meitä havaitsemaan mahdolliset vesivuodot pysäköinti- kohteissamme.
  • Valaistus: Asiakkaiden turvallisuus halleissamme on meille tärkeää ja valaistus on yksi turvallisuutta luovista tekijöitä. Olemme uudistaneet hallien valaistusta loisteputkista led-valaisimiin, jotka valaisevat kohteessa kirkkaammin, kuluttavat huomattavasti vähemmän sähköä ja kestävät käytössä pidempään. Led-valaistus toimii ohjaus- ja liiketunnistusjärjestelmällä, jolla pystymme säätelemään valaistuksen määrää ja tehoa huomioiden henkilö- ja autoliikenteen turvallisuuden.
  • Sähköautojen latauspaikat: Europarkin Autopay Park & Charge – maksullisia latauspaikkoja on muutamissa pysäköintihalleissa ja määrä on kasvava. Lisäksi tarjoamme myös eri operaattoreiden maksullisia latauspaikkoja muun muassa Helen, Virta ja Parkkisähkö.
  • Yhteiskäyttöautot: Greenmobilityn yhteiskäyttöautoja on saatavilla muutamista Helsingin keskustan halleista.

Ympäristövastuuta tukevat yleiset toimintatavat

  • Kierrätys: Pyrimme kestävillä hankinnoilla vähentämään jätteiden määrää. Käsittelemme asianmukaisesti toiminnassamme syntyvät jätteet. Vaaralliset jätteet ja aineet lajittelemme ja toimitamme asianmukaisesti niiden kierrätyspisteisiin.
  • Sähköautot: EuroParkin käytössä olevat autot ovat pääasiallisesti sähkö- tai hybridiautoja. Uusien autojen hankinnassa arvioidaan ja huomioidaan mahdollisuuksien mukaan niiden ympäristövaikutukset.
  • Ympäristövastuuta yhdessä asiakkaittemme kanssa: Kuuntelemme asiakkaittemme toiveita ja tuemme pysäköintikohteiden ympäristövastuullisuuden suunnittelussa sekä toteuttamisessa.