Image

Vastuullisuus ja laatu


Kaikessa toiminnassamme pohjaamme arvoihimme, jotka ovat rehellisyys, innokkuus, kunnianhimo ja tiimityö. Arvot ohjaavat myös vastuullisuustyötämme. Tunnistamme, että toimialallamme on suuren ilmastovaikutuksen vuoksi paljon tehtävänä ja olemme käärineet hihat kestävän tulevaisuuden puolesta.  

Vastuullisuus tarkoittaa meille myös kykyä luoda hyviä työpaikkoja ja olla kannattava osa Suomen yhteiskuntaa. Haluamme tarjota asiakkaillemme hyvän asiakaskokemuksen ja toimillamme edistää ihmisten mahdollisuutta kestävään autoiluun.

Vastuu ihmisisistä

Sitoudumme vastuullisena työnantajana edistämään syrjimätöntä ja tasa-arvoista työelämää. Teemme vuosittain henkilöstötutkimuksen toimintamme ohjaamiseksi ja seuraamme tasa-arvon kehittymistä. 

Vastuu ihmisistä kytkeytyy tiiviisti laatutyöhömme.  

Olemme laatineet laatupolitiikan ja kehitämme tekemisemme laatua laadunhallintajärjestelmän avulla kohti entistä parempaa asiakaskokemusta.  

Tavoitteena on varmistaa, että toiminta vastaa lainsäädäntöä ja määräyksiä. Olemme lisäksi sitoutuneet jatkuvaan toimintamme tarkkailuun ja arviointiin, jatkuvaan parantamiseen ja tavoittelemme hyvää asiakaskokemusta sekä henkilöstötyytyväisyyttä.  

Olemme asettaneet seuraavat laatutavoitteet:  

  • Tyytyväiset asiakkaat 
  • Luotettava asiakaspalvelu 
  • Tyytyväinen ja osaava henkilöstö 
  • Luotettavat järjestelmät ja toimivat kohteet 

Tavoitteiden toteutumista seurataan ja johto arvioi tavoitteiden toteutumista ja niiden uudistamistarvetta säännöllisesti. Tavoitteet saavutetaan panostamalla johtamiseen, panostamalla henkilöstötyytyväisyyteen ja osaamiseen sekä aktiivisesti oppimalla ja toimintaa muokkaamalla. 

Keräämme asiakkailtamme palautetta toiminnastamme ja teemme korjausliikkeitä silloin kuin se on tarpeen. 

 

Vastuu ympäristöstä

Teemme ympäristövastuullisuuden eteen systemaattisesti töitä, jotta pystymme tunnistamaan toimintamme aiheuttamat ympäristövaikutukset sekä johtamaan ympäristöasioitamme tehokkaalla tavalla. Ympäristöpolitiikkamme ja ympäristöjärjestelmämme ohjaavat tätä työtämme. 

Vähimmäistavoitteenamme on varmistaa, että toiminta vastaa lainsäädäntöä ja määräyksiä. Näemme vastuullisen ja ympäristön kannalta kestävän liiketoiminnan välttämättömänä. Paitsi, että sidosryhmämme odottavat meiltä vastuullista tekemistä, näemme sen myös kilpailuetuna sekä kiinteänä osana tulevaisuuden liiketoimintaamme. Olemme sitoutuneet jatkuvaan toimintamme ympäristönäkökohtien sekä vaikutusten tarkkailuun ja arviointiin. Tämän avulla jatkuva parantaminen tulee mahdolliseksi.  

Olemme asettaneet seuraavat ympäristötavoitteet:  

  • Co2 päästöjen alentaminen ja hiilineutraali liiketoiminta 2030 vuoteen mennessä 
  • Ympäristötietoinen ja vastuullinen työyhteisö 
  • Ympäristötietoiset kumppanit 

Ensisijaisesti tavoitteena on aidosti tehdä vastuullisuutta vaikuttavasti. Jokainen tiimi on sitoutettu mukaan toimintaan ja tiimien henkilöistä on muodostettu yhteinen vastuullisuustyötä koordinoiva ryhmä huolehtimaan vastuullisen liiketoiminnan toteutumisesta läpiorganisaation. Tällä johtamismallilla varmistetaan Ympäristötietoinen ja vastuullinen työyhteisö sekä Ympäristötietoiset kumppanit tavoitteiden toteutuminen. Avain asemassa näihin tavoitteiden toteutumisessa on henkilöstön sekä kumppanien sitouttaminen vastuulliseen toimintaan ja aktiivinen viestintä. 

Johto arvioi tavoitteiden toteutumista ja niiden uudistamistarvetta säännöllisesti. 

Vastuullisena kumppanina pysäköintikohteissa 

Kun haluat tehdä pysäköinnistäsi vastuullisempaa, ota meidät kumppaniksi. Kuuntelemme asiakkaittemme toiveita ja autamme ympäristöystävällisten ratkaisujen suunnittelussa. 

EuroParkin oma autokanta sähköistyy vauhdilla ja pääkaupunkiseudulla valvonta hoidetaan ympäristöystävällisellä sähköautolla. Kauttamme saat hankittua palveluna ympäristöystävällistä autoilua tukevat Autopay Park & Charge  sähköauton latauspisteet. Lisäksi tarjoamme myös eri operaattoreiden maksullisia latauspaikkoja muun muassa  Helen, Virta ja Parkkisähkö. 

Digitaalisuus on osa vastuullisuutta. Tarjoamme operoimiimme kohteisiin automaattien lisäksi monipuoliset digitaaliset maksutavat helpottamaan asiakkaittemme arkea. 

Vastuullista pysäköintiä voidaan edistää mm. kiinnittämällä huomiota pysäköintialueen valaistukseen, lämmitykseen tai sähkön käyttöön sekä vedenkulutukseen.  

 

Eettisyys toiminnassamme

Toimintaamme ohjaavia arvoja ovat rehellisyys, innokkuus, kunnianhimo ja tiimityö. Edellytämme koko organisaatioltamme ja työntekijöiltämme, että toimimme jokapäiväisessä työssämme arvojemme mukaisesti, avoimesti, toimintaamme ohjaavaa lainsäädäntöä sekä eettisiä periaatteitamme noudattaen. 

 Kuulumme Suomen pysäköintialan liitto ry:hyn. Toimintamme yhtenä perustana on Suomen pysäköintialan liitto ry:n yhdessä laatimat periaatteet, jotka on kuvattu täällä.   

Toimimme mahdollisimman läpinäkyvästi ja vuoropuhelussa sidosryhmiemme kanssa. Mittaamme asiakastyytyväisyyttä ja keräämme systemaattisesti palautetta tullaksemme vieläkin paremmiksi. 

Olemme liittyneet Vastuu Groupin tilaajavastuupalveluun ja toivomme, että kumppanimme tekevät samoin. Vaadimme toimittajakumppaneiltamme vastuullista yritystoimintaa. Olemme ottaneet käyttöön vastuullisuusvaatimukset kumppaneillemme. Kun haluat tehdä meidän kanssamme yhteistyötä, tutustu yritysvastuuvaatimuksiin täältä. 

 

Whistleblowing-kanava

Jos asia on liian vakava viedäksesi sitä eteenpäin normaaleja palautekanaviamme pitkin tai jos lisäksi epäilet meitä rikos-, rikkomus- tai väärinkäytöstä, olemme ottaneet käyttöön epäiltyjen väärinkäytösten ilmoituskanavan, Whistleblowing kanavan.

Whistleblowing-kanava on työkalu eettisten periaatteiden ja luottamuksen ylläpitämiseen. Huomioithan kuitenkin, että tämä ilmoituskanava ei ole tarkoitettu ns. tavanomaisiin asiakaspalautteisiin tai reklamaatioihin. Asiakaspalvelumme yhteystiedot löydät täältä.

Jos kyseessä ei ole tavanomainen asiakaspalaute tai reklamaatio, anonyymin ilmoituksen Whistleblowing kanavaan voit jättää täällä.