Image

Vastuullisuus


Emme voi piiloutua siltä tosiasialta, että ajamisella ja liikenteellä on suuri ilmasto- ja ympäristöjalanjälki. Ja vaikka pysäköity ajoneuvo ei saastuttaisi paikallaan, haluamme omalta osaltamme vaikuttaa siihen, että ajoneuvojen käyttö olisi mahdollisimman vähän saastuttavaa. Olemme yritys, joka kantaa sosiaalista ja ympäristövastuuta, ja tiedämme, että se tarkoittaa toiminnan asettamista sanojen edelle.

Pysäköintikohteidemme toimintaa ohjaavat ympäristöarvojemme mukaiset valinnat niissä kohteissa, joissa voimme itse päättää joko kokonaan tai osittain tehokkaista energiaa säästävistä tai muista ympäristövastuuta tukevista ratkaisuista. Tässä poimintoja valitsemistamme ratkaisuista:

Tuulivoiman käyttö

Pysäköintikohteisamme käytämme Helenin sähköä, joka on tuotettu päästöttömällä tuulivoimalla. Tuulivoimalla tuotettu sähkö kohteissamme on puhdasta, uusiutuvaa energiaa. Lisätietoja tuulivoimasta www.helen.fi.


Päästötön kiertolämpö

Pysäköintihallien lämmitys hoidetaan Helenin päästöttömällä kiertolämmöllä. Helenin kiertolämpö on tuotettu 100-prosenttisesti hukkalämmöistä ja käyttämällä kiertolämpöä vaikutus meidän hallien päästöihin on merkittävä. Lisätietoja kiertolämmöstä www.helen.fi.

Image

Smartvatten

Pysäköintihalleissa tehdään säännöllisesti puhdistustöitä ja vettä kuluu myös autopesuloissa. Pyrimme kuitenkin minimoimaan ja ehkäisemään turhan veden kulutuksen. Tässä meitä auttaa Smartvattenin etäseurantajärjestelmä, jolla seuraamme tarkasti vedenkulutusta. Lisäksi järjestelmä auttaa meitä havaitsemaan mahdolliset vesivuodot pysäköintikohteissamme. Lisätietoja www.smartvatten.com.

Valaistus halleissamme

Asiakkaiden turvallisuus halleissamme on meille tärkeää ja valaistus on yksi turvallisuutta luovista tekijöitä. Olemme uudistaneet hallien valaistausta loisteputkista led-valaisimiin, jotka valaisevat kohteessa paremmin, kuluttavat huomattavasti vähemmän sähköä ja kestävät käytössä pidempään. Led-valaistus halleissamme toimii ohjaus- ja liiketunnistusjärjestelmällä, jolla pystymme säätelemään valaistuksen määrää ja tehoa huomioiden henkilö- ja autoliikenteen turvallisuuden.

Image

Kierrätys

Kierrätämme ja käsittelemme asianmukaisesti kaikki toiminnassamme syntyvät jätteet. Vaaralliset jätteet ja aineet lajittelemme ja toimitamme asianmukaisesti niiden kierrätyspisteisiin.

Sähkö- ja yhteiskäyttöautot

EuroParkin käytössä olevat autot ovat pääasiallisesti sähkö- tai hybridiautoja ja vanhaa ajoneuvokantaa päivitetään aktiivisesti uusimpiin energiatehokkaisiin ja hiilineutraalimpiin malleihin.

Suurimmassa osassa kohteistamme on eri operaattoreiden maksullisia sähköautojen latauspaikkoja. Lisäämme latauspaikkoja merkittävästi tulevien vuosien aikana. Lisätietoja www.helen.fi, www.virta.fi ja www.parkkisahko.fi.

Yhteiskäyttöautoja on saatavilla muutamista Helsingin keskustan halleista. Lisätietoja www.greenmobility.com.

Image

Tavoitteemme pitkällä tähtäimellä

Arvioimme jatkuvasti teknologioita ja ratkaisuja, jotka auttavat maksimoimaan energiatehokkuuden, minimoimaan kasvihuonekaasupäästöjä ja paikallista saastumista. Tulemme ottamaan näistä parhaimmat hiilineutraalia toimintaa tukevat ratkaisut käyttöömme näiden edellä mainittujen asioiden lisäksi tulevaisuudessa. Tavoitteenamme on hiilineutraali toiminta vuoteen 2030 mennessä.