ISO laatu- ja ympäristösertifikaatti

EuroPark Finland Oy:lle ISO 9001:2015 ja ISO 14001:2015 johtamisjärjestelmien sertifikaatit

EuroPark Finlandille on myönnetty ISO 9001:2015 laadun johtamisjärjestelmän sertifikaatti sekä ISO 14001:2015 ympäristösertifikaatti huhtikuussa 2024.

Me EuroParkilla haluamme panostaa laatuun ja suhtaudumme kunnianhimoisesti asiakkaidemme palveluun parhaalla mahdollisella tavalla. Näemme, että laatujärjestelmä auttaa meitä tunnistamaan kehitystä vaativia asioita ja ohjaa meitä jatkuvasti olemaan entistä parempia. Laatujärjestelmä ja prosessit yhdenmukaistavat tekemistämme ja tuovat siihen tavoitteellisuutta.

Prosessin aikana olemme tunnistaneet toimintamme ympäristövaikutukset ja luoneet käytännöt ja tavat niiden sekä oman toimintamme päästöjen pienentämiseksi. Meidän toimialamme voi olla mukana ympäristön kannalta kestävien ratkaisujen tarjoamisessa ja voimme vaikuttaa ympäristöön esimerkiksi edistämällä latausinfran laajentumista Suomessa ja tekemällä energiansäästöön vaikuttavia ratkaisuja kohteissamme.

Haluamme varmistaa, että asiakastyytyväisyys kehittyy positiivisesti ja, että palvelumme ovat ensiluokkaisia. ”Uskon, että nyt rakennetut, ja arkeen tiiviisti kiinnitetyt, johtamisjärjestelmät tuovat lisäarvoa tekemiseemme ja jatkuvaan parantamiseen. Sertifiointiprosessissa saamme ulkopuolisen arvioijan näkemyksen toimintamme edelleen kehittämiseksi. Esimerkiksi näistä syistä päädyimme sertifioimaan laatu- ja ympäristöjärjestelmämme”, kommentoi EuroPark Finlandin toimitusjohtaja Christer Hede.

Osana prosessia asetimme selkeät ja mitattavat laatu- ja ympäristötavoitteet, joiden toteutumista seuraamme. Meille on ollut tärkeää, että jokainen EuroParkilainen tietää, mitä vaikutuksia laatu- ja ympäristöjärjestelmillä on kunkin meidän työssämme. Me yhdessä huolehdimme, että meillä on tyytyväiset asiakkaat, ympäristötietoiset kumppanit, luotettavat järjestelmät ja toimivat kohteet. Ja samalla me tiiminä olemme osaava, ympäristötietoinen ja vastuullinen työyhteisö.

Uskomme, että nyt asetetut tavoitteet saavutetaan panostamalla johtamiseen, henkilöstötyytyväisyyteen ja osaamiseen.