Rekisteritietojen poistopyyntö

Tietosuoja-asetuksen mukaan jokaisella on oikeus tulla unohdetuksi ja pyytää henkilötietojen poistamista. Rekisteröityneen henkilötiedot hävitetään käyttäjän pyynnöstä ellei lainsäädäntö, avoimet laskut tai perintätoimet estä tietojen poistamista.