Rekisteritietojen tarkistuspyyntö

Henkilötietolain 26 §:n ja tietosuoja-asetuksen mukaan jokaisella on oikeus tarkastaa henkilörekisteriin talletetut tietonsa. Pyydän saada tietää, mitä tietoja minusta on talletettu ylläpitämäänne rekisteriin.

Ole hyvä ja täytä rekisteritietojen tarkistuspyyntö tästä


Rekisteritietojen poistopyyntö

Tietosuoja-asetuksen mukaan jokaisella on oikeus tulla unohdetuksi ja pyytää henkilötietojen poistamista. Rekisteröityneen henkilötiedot hävitetään käyttäjän pyynnöstä ellei lainsäädäntö, avoimet laskut tai perintätoimet estä tietojen poistamista.

Ole hyvä ja täytä rekisteritietojen poistopyyntö tästä