Asiakasrekisterin rekisteriseloste


1. Rekisterinpitäjä

EuroPark Finland Oy, 1544350-9 PL 336, 00101 Helsinki

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Tietosuojavastaava Risto Soininen, tietosuoja@europark.fi

3. Rekisterin nimi

Asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Rekisterin henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on EuroPark Finland Oy:n ja sen asiakkaan välisen suhteen hallinta, hoitaminen ja ylläpito. Rekisterin henkilötietoja voidaan käyttää rekisterinpitäjän tarjoaman lyhytaikaispysäköintipalvelun yhteydessä ilmenneiden väärinkäytöstilanteiden selvittämiseen.

Rekisterin henkilötietojen käsittely perustuu henkilötietolain 8 §:n 5 kohdan mukaisesti rekisteröidyn ja rekisterinpitäjän väliseen asiakassuhteeseen.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää ajoneuvon rekisterinumeron, valokuvia ajoneuvon keulasta (etukilvestä), sekä tiedot pysäköintihallista, pysäköinnin päivämäärästä ja kellonajasta.

Lyhytaikaispysäköinnin yhteydessä rekisteritunnistuskamera ottaa valokuvan saapuvan ajoneuvon rekisterikilvestä. Rekisteritunnistus liittää asiakkaan rekisterinumeron saatuun lyhytaikaispysäköintiä koskevaan lippuun. Asiakas maksaa pysäköintinsä maksuautomaatilla ja rekisteritunnistuskamera tunnistaa rekisterinumeron perusteella maksetun pysäköinnin päästäen asiakkaan automaattisesti ulos.

Edellä mainittujen tietojen lisäksi rekisteri sisältää Europarkin sopimusasiakkaiden nimen, henkilötunnuksen ja laskutusosoitteen. Yritysasiakkaiden osalta rekisteriin tallennetaan yrityksen yhteyshenkilön yhteystiedot. Pysäköintisopimusta tehdessä asiakkaalta kysytään, haluaako tämä rekisteritunnistuksen käyttöön. Halutessaan rekisteritunnistuksen asiakas ilmoittaa rekisterinumeronsa, ja se lisätään pysäköintijärjestelmään asiakkaan sopimustietoihin.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Sopimusasiakkaiden osalta henkilötiedot kerätään sopimuksen solmimisen yhteydessä rekisteröidyltä itseltään. Ajoneuvoon ja sen pysäköintiin liittyvät tiedot kerätään EuroParkin pysäköintialueelle pysäköimisen yhteydessä.

Lyhytaikaispysäköinnissä ilmenevien väärinkäytösepäilyjen yhteydessä ajoneuvon omistajan/haltijan nimi- sekä osoite- ja yhteystiedot kerätään Liikenteen turvallisuusviraston (Trafi) ylläpitämästä ajoneuvorekisteristä.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Ajoneuvon rekisterikilpeä koskeva kuvamateriaali luovutetaan Trafille ajoneuvon omistajan/haltijan tietojen selvittämiseksi.

8. Henkilötietojen siirto EU:n ja ETA:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Sopimusasiakkaiden henkilötietoja säilytetään rekisterissä sopimuksen voimassaolon ajan, jonka jälkeen ne poistetaan rekisteristä. Lyhytaikais- ja sopimuspysäköinnissä ajoneuvon rekisterikilpeä koskeva kuvamateriaalia säilytetään kahden viikon ajan. Värinkäytösepäilyjen yhteydessä Trafilta kerätyt ajoneuvon omistajaa/haltijaa koskevia henkilötietoja säilytetään asian selvittämisen kannalta tarpeellisen ajan. Manuaalinen aineisto säilytetään lukollisessa kaapissa toimistossa. Sähköinen aineisto säilytetään yhtiön serverillä salasanalla suojattuna.