Autopay tietosuojaseloste

EuroPark Finland Oy tallentaa ja käsittelee henkilötietoja EU:n tietosuoja-asetuksen (GDPR, voimassa 25.5.2018 lähtien; aiemmin Suomen henkilötietolaki 523/1999) mukaisesti.

Pidätämme oikeuden muuttaa tätä selostetta ja/tai mm. verkkosivustojemme evästetoimintaperiaatteita.

1.REKISTERINPITÄJÄ

EuroPark Finland Oy, 1544350-9 PL 800 00101 Helsinki

2.YHTEYSHENKILÖ REKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA
Tietosuojavastaava Risto Soininen, tietosuoja@europark.fi

3.REKISTERIN NIMI
Autopay-asiakasrekisteri

4.HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS
Rekisterin henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on EuroPark Finland Oy:n ja sen asiakkaan välisen suhteen hallinta, hoitaminen ja ylläpito. Rekisterin henkilötietoja voidaan käyttää rekisterinpitäjän tarjoaman lyhytaikaispysäköintipalvelun yhteydessä ilmenneiden väärinkäytöstilanteiden selvittämiseen.

5. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ
Rekisteri sisältää ajoneuvon rekisterinumeron, valokuvia ajoneuvon etu- ja takakilvestä, sekä tiedot pysäköintihallista, pysäköinnin päivämäärästä ja kellonajasta.

Lyhytaikaispysäköinnin yhteydessä rekisteritunnistuskamera ottaa valokuvan saapuvan ajoneuvon rekisterikilvistä. Rekisteritunnistus liittää asiakkaan rekisterinumeron pysäköintijärjestelmään. Asiakas maksaa pysäköintinsä maksuautomaatilla tai 48 tunnin sisällä internet sivuilla oma.europark.fi. Mikäli asiakas ei käytä kumpaakaan edellä mainittua maksutapaa, eikä ole rekisteröitynyt asiakkaaksi, hänelle tulee lasku kotiin. Laskun nimi- ja osoitetiedot järjestelmä hakee Trafin ajoneuvorekisteristä.

Asiakkaalla on mahdollisuus rekisteröityä Autopay-asiakkaaksi, jolloin järjestelmässä on yhteystietojen (etunimi, sukunimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero, rekisterinumero) lisäksi asiakkaan luottokortin numero. Pysäköinti veloitetaan automaattisesti järjestelmään rekisteröidyltä kortilta.

Sopimuspysäköinti asiakkailla rekisteri sisältää edellä mainittujen lisäksi sopimusasiakkaan nimen, Y-tunnuksen/henkilötunnuksen ja laskutusosoitteen. Yritysasiakkaiden osalta rekisteriin tallennetaan myös yrityksen yhteyshenkilön yhteystiedot.

6. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET
Sopimusasiakkaiden osalta henkilö- ja ajoneuvotiedot kerätään sopimuksen solmimisen yhteydessä rekisteröidyltä itseltään. Lyhytaikaispysäköinnissä ilmenevien väärinkäytösepäilyjen yhteydessä ajoneuvon omistajan/haltijan nimi- sekä osoite- ja yhteystiedot kerätään Liikenteen turvallisuusviraston (Trafi) ylläpitämästä ajoneuvorekisteristä.

7. TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET
Ajoneuvon rekisterinumero luovutetaan Trafille ajoneuvon omistajan/haltijan osoitetietojen selvittämiseksi.

8. TIETOJEN SIIRTO EU:n TAI ETA:n ULKOPUOLELLE
Rekisterin tietoja ei siirretä/luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET
Sopimusasiakkaiden henkilötietoja säilytetään rekisterissä sopimuksen voimassaolon ajan, jonka jälkeen ne poistetaan rekisteristä. Lyhytaikais- ja sopimuspysäköinnissä ajoneuvon rekisterikilpeä koskeva kuvamateriaalia säilytetään kahden viikon ajan. Väärinkäytösepäilyjen yhteydessä Trafilta kerätyt ajoneuvon omistajaa/haltijaa koskevia henkilötietoja säilytetään asian selvittämisen kannalta tarpeellisen ajan. Manuaalinen aineisto säilytetään lukollisessa kaapissa toimistossa. Sähköinen aineisto säilytetään yhtiön serverillä salasanalla suojattuna.

10. TIETOJEN SÄILYTYSAIKA
Säilytämme henkilötietoja niin kauan kuin se on tuotteidemme ja/tai palveluidemme toimittamisen kannalta oikeutettua ja/tai kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön mukaista.

11. REKISTERÖIDYN OIKEUDET

Rekisteröityneen henkilötiedot hävitetään käyttäjän pyynnöstä ellei esimerkiksi lainsäädäntö tai perintätoimet estä tietojen poistamista.

Rekisteröidyllä on oikeus:

  • tarkastaa rekistereissämme olevat itseään koskevat henkilötiedot.
  • vaatia virheellisen tiedon oikaisua.
  • kieltää itseään koskevien henkilötietojen käsittely.
  • tulla unohdetuksi, eli pyytää tietojensa poistoa.

Huomaa kuitenkin, että sellaisia henkilötietoja, jotka ovat välttämättömiä tässä selosteessa määriteltyjen käyttötarkoitusten toteuttamiseksi, tai joiden säilyttämistä laki edellyttää, ei voida poistaa.