Autopay-asiakasrekisterin rekisteriseloste

1.REKISTERINPITÄJÄ
EuroPark Finland Oy, 1544350-9 PL 800 00101 Helsinki

2.YHTEYSHENKILÖ REKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA
Nimi: Talous- ja henkilöstöjohtaja Hannele Harinen
Puhelinnumero ja sähköpostiosoite: 0207 907 300 tai hh(at)europark.fi

3.REKISTERIN NIMI
Autopay-asiakasrekisteri

4.HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS
Rekisterin henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on EuroPark Finland Oy:n ja sen asiakkaan välisen suhteen hallinta, hoitaminen ja ylläpito. Rekisterin henkilötietoja voidaan käyttää rekisterinpitäjän tarjoaman lyhytaikaispysäköintipalvelun yhteydessä ilmenneiden väärinkäytöstilanteiden selvittämiseen.

Rekisterin henkilötietojen käsittely perustuu henkilötietolain 8 §:n 5 kohdan mukaisesti rekisteröidyn ja rekisterinpitäjän väliseen asiakassuhteeseen.

5. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ
Rekisteri sisältää ajoneuvon rekisterinumeron, valokuvia ajoneuvon etu- ja takakilvestä,
sekä tiedot pysäköintihallista, pysäköinnin päivämäärästä ja kellonajasta. Asiakkaalla on mahdollisuus rekisteröityä Autopay-asiakkaaksi, jolloin järjestelmässä on yhteystietojen lisäksi asiakkaan luottokortin numero. Pysäköinti veloitetaan automaattisesti järjestelmään rekisteröidyltä kortilta.

Lyhytaikaispysäköinnin yhteydessä rekisteritunnistuskamera ottaa valokuvan saapuvan ajoneuvon rekisterikilvistä. Rekisteritunnistus liittää asiakkaan rekisterinumeron pysäköintijärjestelmään. Asiakas maksaa pysäköintinsä maksuautomaatilla tai 48 tunnin sisällä internet sivuilla www.europark.fi. Mikäli asiakas ei käytä kumpaakaan edellä mainittua maksutapaa, eikä ole rekisteröitynyt asiakkaaksi, hänelle tulee lasku kotiin. Laskun nimi- ja osoitetiedot järjestelmä hakee Trafin ajoneuvorekisteristä.

Edellä mainittujen tietojen lisäksi rekisteri sisältää Europarkin sopimusasiakkaiden nimen, Y-tunnuksen/henkilötunnuksen ja laskutusosoitteen. Yritysasiakkaiden osalta rekisteriin tallennetaan yrityksen yhteyshenkilön yhteystiedot. Sopimusta tehdessään asiakas ilmoittaa rekisterinumeronsa ja se lisätään pysäköintijärjestelmään asiakkaan sopimustietoihin.

6. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET
Sopimusasiakkaiden osalta henkilö- ja ajoneuvotiedot kerätään sopimuksen solmimisen yhteydessä rekisteröidyltä itseltään. Lyhytaikaispysäköinnissä ilmenevien väärinkäytösepäilyjen yhteydessä ajoneuvon omistajan/haltijan nimi- sekä osoite- ja yhteystiedot kerätään Liikenteen turvallisuusviraston (Trafi) ylläpitämästä ajoneuvorekisteristä.

7. TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET
Ajoneuvon rekisterikilpeä koskeva kuvamateriaali luovutetaan Trafille ajoneuvon omistajan/haltijan osoitetietojen selvittämiseksi.

8. TIETOJEN SIIRTO EU:n TAI ETA:n ULKOPUOLELLE
Rekisterin tietoja ei siirretä/luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET
Sopimusasiakkaiden henkilötietoja säilytetään rekisterissä sopimuksen voimassaolon ajan, jonka jälkeen ne poistetaan rekisteristä. Lyhytaikais- ja sopimuspysäköinnissä ajoneuvon rekisterikilpeä koskeva kuvamateriaalia säilytetään kahden viikon ajan. Väärinkäytösepäilyjen yhteydessä Trafilta kerätyt ajoneuvon omistajaa/haltijaa koskevia henkilötietoja säilytetään asian selvittämisen kannalta tarpeellisen ajan. Manuaalinen aineisto säilytetään lukollisessa kaapissa toimistossa. Sähköinen aineisto säilytetään yhtiön serverillä salasanalla suojattuna.