Ohjeet jalankulun oven avaukseen Autopay-kohteessa

Autopay-kohteissamme on käytössä kahdenlaisia ovilukijoita.

Ovilukija 1

Oven avauskoodissa on aina neljä numeroa. Koodin luontitapa riippuu ajoneuvon reksiterinnumeron numeroiden määrästä.

A. Jos rekisterinumerossa kolme numeroa, koodi muodostuu: 0 + rekisterikilven kolme numeroa

B. Jos rekisterinumerossa kaksi numeroa, koodi muodostuu: 00 + rekisterikilven kaksi numeroa

C. Jos rekisterinumerossa yksi numero, koodi muodostuu: 000 + rekisterikilven numero

Lopuksi paina OK.

Ovilukija 2

Oven avauskoodi on ajoneuvon rekisterinumero.

1. Näppäile ajoneuvon rekisterinumero.
2. Paina avaa.
3. Seuraa näytön ohjeita.