Sujuvampi pysäköinti, sujuvampi keskustaliikenne

EuroPark teetti paneelitutkimuksena kyselyn, jossa kartoitettiin Helsingin keskustassa autoilevien tottumuksia ja mielipiteitä pysäköintiin liittyen. Vapaan parkkipaikan etsimiseen Helsingin keskustan katutasossa voi kulua yllättävän paljon aikaa.

Kyselyyn vastanneista 53 % arvioi, että Helsingin keskustan katutasosta parkkipaikan löytää ajankohdasta riippumatta keskimäärin 5–10 minuutissa. Lähes kolmannes (28 %) puolestaan arveli vapaan paikan etsimiseen kuluvan yli 15 minuuttia.

”Tutkimustulokset tukivat ajatustamme, että hallipysäköinti säästää aikaa. Kaksi kolmesta vastaajasta arvioi, että hallista parkkipaikan löytää huomattavasti nopeammin kuin katutasolta. Toinen aikaa säästävä ja liikennettä sujuvoittava piirre liittyy ydinkeskustan ruuhkien välttämiseen: oikea tapa hyödyntää pysäköintihallia on valita tulosuuntaa lähin sisäänajo ja kävellä loppumatka”, EuroParkin toimitusjohtaja Christer Hede selvittää.

Vaikka ilmaispysäköinti on poistumassa monilta osin, lähes kolmannes yrittää edelleen aina etsiä ilmaisen paikan. Vapaiden paikkojen perässä kierteleminen kuitenkin ruuhkauttaa keskustaliikennettä entisestään ja samalla aiheutuu turhia päästöjä.  Lisäksi pysäköinnissä kuluu talvisin aikaa lumen, jään ja pakkasen aiheuttamiin haasteisiin. Halleissa sääolot eivät haittaa pysäköintiä.

Oletko suorittaja vai parkkihaukka? Mikä neljästä pysäköijätyypistä olet?

Tutkimuksen perusteella vastaajat voitiin luokitella neljään ryhmään sen mukaan, käyttivätkö he pysäköintiin ennemmin rahaa vai aikaa.

Suurin tutkimuksessa löytynyt luokka olivat mukavuudenhaluiset pysäköijät, jotka ovat helppoutta arvostavia vapaa-ajan autoilijoita. Puolet vastaajista luokiteltiin tähän ryhmään. Parkkihaukoiksi nimettyjä rahansäästöä arvostavia, ensisijaisesti ilmaista parkkipaikkaa hakevia oli puolestaan kolmannes vastaajista. Puomipelkoisiksi luokiteltiin 15 % vastaajista. He ovat epävarmuutensa vuoksi kauaskin määränpäästä pysäköiviä henkilöitä, joita esimerkiksi pysäköintihallien puomeilla toimiminen hermostuttaa. Pienin ryhmä ovat tehokkuutta arvostavat suorittajat, joita oli vastaajista 5 %. He ovat työmatkustajia ja keskusta-asujia, joista monella on oma vakituinen, maksullinen parkkipaikka.

Lue lisää tutkimustuloksista esitteestä »

Paneelitutkimukseen vastasi 650 Helsingin keskustassa autoilevaa henkilöä marraskuussa 2013. Kysely toteutettiin tutkimusorganisaatio Cintin riippumattoman paneeliverkoston kautta.